کارکنان

 

 

ردیف نام و نام خانوادگی سِمت طبقه شماره تماس فکس
1 قربانعلی گنجی رئیس موسسه چهارم 01733383811  
2 علی اصغر بیانی  مشاور چهارم 01733383822  
3 علی اکبر عرب ابوئی معاون اداری و مالی چهارم 01733383812  
4 ناهید کمیلی معاون آموزش و پژوهش چهارم 01733383820  
5 کبری ستاری مدیر دفتر ریاست چهارم 01733383811 01733383811
6 محبوبه خسروی مسئول فارغ التحصیلان چهارم 01733383815  
7 مریم بیانی مسئول بایگانی چهارم 01733383813  
8 امیررضا عبدالهی دفتر فنی و عمرانی چهارم 01733383850  
9 محمدعلی مزیدی مدیرمالی سوم 01733383840  
10 حجت اله رجایی مسئول مالی سوم 01733383840  
11 بهداد گنجی مسئول صندوق رفاه-امور دانشجویی سوم 01733383819  
12 علی اکبر ابوذری حراست سوم 01733383844  
13 زهره چورلی مسئول کتابخانه سوم 01733383990   
14 مجتبی هوشیار مدیر فناوری اطلاعات دوم 01733383816  
15 سهیل شهرابی مسئول سایت-امورتغذیه-ثبت نام-کارشناس تحصیلات تکمیلی دوم 01733383816  
16 اعظم فتوحی مدیر آموزش-امور نظام وظیفه دوم 01733383810 01733383810
17 رویا چنگیزی مسئول امتحانات دوم 01733383817  
18 بابا زندی مسئول امور کلاسها اول 01733383814  

 

 

ردیف نام و نام خانوادگی نام رشته مقطع طبقه شماره تماس
1 اعظم فتوحی مهندسی عمران- مهندسی فناوری اطلاعات- مهندسی نرم افزار کامپیوتر- مدیریت بازرگانی - مدیریت صنعتی-  آموزش زبان انگلیسی-مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته

کاردانی

دوم 01733383810
2 رویا چنگیزی حسابداری- مدیریت بانکی- روانشناسی- فقه و حقوق اسلامی- مدیریت بیمه

کارشناسی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته

کاردانی

دوم 01733383817
3 سهیل شهرابی حسابداری - حسابداری مدیریت -  مدیریت بازرگانی(بازاریابی) - مدیریت بازرگانی(استراتژیک) - روانشناسی(عمومی) - مهندسی کامپیوتر(هوش مصنوعی) کارشناسی ارشد دوم 01733383816