نشست تخصصی گروه حقوق با رئیس محترم دادگستری شهرستان گنبد کاووس

نشست تخصصی با عنوان"حقوق عامه" با حضور رئیس محترم دادگستری شهرستان گنبد کاووس و سرپرست،اعضاء هیئت علمی گروه حقوق، خانم دکتر محمدی،آقای دکتر منصوری ،مدیر گروه حقوق آقای دکتر گلچینی، و تعدادی از اساتید گروه حقوق خانم کاظمیان،دکتر بردی زاده و تعدادی از دانشجویان رشته حقوق دوره کارشناسی و ارشد در محل سالن کنفرانس برگزار گردید.

در این نشست آقای شهابی به ضرورت رعایت حقوق عامه تاکید نمودند و همچنین دکتر منفردی سرپرست موسسه به بیان ضرورت تعامل با دادگستری شهرستان برای ایجاد ظرفیت های توسعه علمی و مهارتی دانشجویان پرداخته و رشته حقوق را جزء رشته های پرطرفدار در دانشگاه معرفی نموده اند.

news14020730 1

روابط عمومی آموزش عالی شرق گلستان

1401 © کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی شرق گلستان می باشد.

جستجو