feed-image RSS
فضای سبز زیبا
فضای سبز فرح بخش
فضای سبز و پارکینگ

ثبت نام بر اساس سوابق تحصیلی(بدون کنکور)

comment

شرایط ثبت نام بر اساس سوابق تحصیلی در این موسسه

ادامه ی مطلب

ثبت نام پذیرفته شدگان تحصیلات تکمیلی

Registration

ثبت نام پذیرفته شدگان تحصیلات تکمیلی

ادامه ی مطلب

احراز رتبه A سطح بندی موسسات کشور

GradeA

احراز رتبه A سطح بندی موسسات آموزش عالی سراسر کشور

ادامه مطلب

رشته های مصوب موسسه

reshtetahsili

رشته های تحصیلی مصوب موسسه آموزش عالی شرق گلستان

ادامه مطلب

آخرین اخبار کاردانی فنی و حرفه ای

سازمان سنجش آموزش کشور - کاردانی فنی حرفه ایی

اخبار و سرویس های سازمان سنجش آموزش کشور

آخرین اخبار کاردانی به کارشناسی

سازمان سنجش آموزش کشور - کاردانی به کارشناسی

اخبار و سرویس های سازمان سنجش آموزش کشور

آخرین اخبار کارشناسی پیوسته

سازمان سنجش آموزش کشور - سراسری

اخبار و سرویس های سازمان سنجش آموزش کشور

آخرین اخبار کارشناسی ارشد

سازمان سنجش آموزش کشور - کارشناسی ارشد

اخبار و سرویس های سازمان سنجش آموزش کشور
موسسه آموزش عالی شرق گلستان