اولین نشست تخصصی آموزش عالی اشتغال محور (فرصتها و تهدیدها)

اولین نشست تخصصی آموزش عالی اشتغال محور (فرصتها و تهدیدها) با حضور میهمانانی از دانشگاههای سراسر کشور بصورت حضوری و مجازی در روز چهارشنبه مورخ 24 آبان ماه 1402 در محل سالن اجتماعات مؤسسه آموزش عالی شرق گلستان تشکیل شد.

این جلسه پس از قرائتی چند از آیات قرآن شروع شد. سپس با خیر مقدم به میهمانان و معرفی چارچوب این جلسه توسط سرپرست مؤسسه آموزش عالی شرق گلستان جناب آقای دکتر براتعلی  منفردی راز ادامه پیدا کرد و پس از ایشان ریاست دانشگاه عاوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان جناب آقای دکتر شتایی در خصوص موضوع جلسه به سخنرانی پرداختند.

در پایان از تمامی عزیزانی که در این جلسه حضور داشتند و جهت پیش برد اهداف مقدس آموزش عالی ما را یاری نمودند تشکر و قدردانی می نماییم.

 

  • دکتر شتایی ریاست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  • دکتر مجتبی محمدی عضو هیات علمی و نماینده مجتمع آموزش عالی سراوان
  • دکتر شریف پورعضو هیات علمی و نماینده موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو اصفهان
  • دکتر نگار حسینیان عضو هیات علمی و نماینده موسسه آموزش عالی بینالود
  • دکتر زری فاتح عضو هیات علمی و مدیر پژوهش موسسه‌ آموزش عالی اشراق بجنورد
  • دکتر دهقانی نماینده موسسه المهدی مهر اصفهان

فرصتها و تهدیدها1

فرصتها و تهدیدها2

فرصتها و تهدیدها3

فرصتها و تهدیدها4

1401 © کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی شرق گلستان می باشد.

جستجو